Medlemskab af Tude Å bådeklub

0

Tak for din interesse I et medlemskab af Tude å´s Bådeklub

Det der er vigtigt at vide inden du melder dig ind i Tude å´s Bådeklub er at:

1. Det kan være meget svært at sejle ud i Storebælt

med en jolle der stikker meget mere end 35 – 40 cm. Åens udløb er meget smal og tit sandet til eller tang kan genere. Ofte må man ud ad båden og skubbe/trække sig over det lave udløb, så det gælder om at følge tidevands-tabellen for Korsør. Du kan jo også sammenligne de både der ligger på ophalerpladsen nu med din.

2. Der må MAX sejles med 2 knob ud og ind af åen

3. Det er med stor risiko for tyveri af motor hvis den sidder permanent på båden
(foreningen har ingen forsikring der dækker tyveri)

 

4. Du har læst vedtægterne og kan acceptere dem (se under vedtægter)

5. Der er en årlig aktivitetsdag / vedligeholdelse af areal og bådebroer for alle medlemmer af foreningen.
Udebliver man uden afbud, så koster det 100 kr. i bøde til foreningen.
I år ligger aktivitetsdagen lørdag d. 22. april 2023 kl. 9.00 til 14.00.
På grund af højvande og storm er der en del reparationer af broer,
så der bliver muligvis en ekstra arbejdsdag, hvor de implicerede brolejere bliver indkaldt.

 

Hvis du vil melde dig ind i Tude å´s Bådeklub er der fire muligheder:

1. Kontingent og ophalerplads til 900 kr. pr. år

2. Kontingent og broleje til 1450 kr. pr. år

3. Kontingent og kajak til 900 kr. pr år

4. Kontingent og medsejler til 500 kr. pr år.
Det vil sige, du sejler alene eller med en kammerat med en båd,
der er registreret med ophaler-status eller bro-status.

Er du pensionist er der en rabat på 100 kr. HUSK at oplyse det ved indmeldelse.

Hvis du stadigvæk er interesseret i et medlemskab, så skriv eller ring til Anders Ole Olsen om du vil have ophalerplads, broplads, kakakplads eller medsejler-status